Dakar 2011 route verkend

In oktober waren de gedachten van de Dakar organisatie bij de mijnwerkers in Chili. Maar tezelfdertijd hadden Sporting Director David Castera en de rest van de organisatie de taak het gebied van de rally voor te rijden.

Na het doorkruisen van de Chileense woestijnen moest immers het routeboek gemaakt worden voor de zes stages die hier plaatsvinden. Castera rapporteert dat het een bijzonder ‘zanderig’ gebied is. Er zitten lange duinensecties in. Een extra probleem is dat de consistentie van het zand kan veranderen afhankelijk van het weer. David Castera: “De duinen zijn een stuk lastiger wanneer het droog is en het zand mul. Dit is precies het geval in januari, de Zuidelijke zomer. Daarom hebben we een route gezocht waar iedereen doorheen moet kunnen komen.”

Los van het zand en de mogelijkheden van het voertuig zijn navigatieproblemen te verwachten. “Ik zeg niet op welke stage, maar er zijn plaatsen waar de duinen zo hoog zijn dat je beter niet in een dal terecht kunt komen – daar kom je niet meer uit”, waarschuwde David Castera nog. 

Het parcours van de Dakar rally 2011 is nu helemaal nagereden en vastgelegd. Met de notities die tijdens de verkenningen zijn genoteerd begint het echte werk pas: het omzetten van de route en notities in een definitief routeboek. Hierin worden visuele markeringspunten en opmerkingen met de route gecombineerd en per stage afgedrukt. Het dagelijkse routeboek wordt streng bewaakt en zal slechts aan rijders en navigators worden verstrekt aan het einde van de voorafgaande stage.